Loading...
Hem2018-03-09T21:09:25+00:00

Senaste blogginläggen

Exponering

By |september 4th, 2018|0 Comments

Exponering är en central i alla ångestbehandlingar. Under utbildningar i kognitiv beteendeterapi får vi träna oss i att göra ångesthierarkier, ge rational och att sedan utsätta patienten för ett skrämmande stimuli, strukturerat och stegvis för

Koherens: kärnan i språket

By |augusti 28th, 2018|0 Comments

När vi har språklig förmåga är allting i relation i nätverk, och koherens är avgörande för att härledning ska kunna ske i de relationella nätverken. Koherens är därför nödvändigt för att få språket

Kliniskt exempel: suicidalitet

By |augusti 11th, 2018|0 Comments

Suicidala patienter beskriver ofta att de är övertygade om att den känsla de känner just nu kommer att fortsätta för alltid, alternativt förvärras. ”Det är outhärdligt!” säger de, ”nu går det bara utför” ”jag

Apropå samtal

By |augusti 9th, 2018|0 Comments

Vi använder språk hela tiden. När klienten ska komma i kontakt med det som sker utanför terapirummet. När vi ska åstadkomma en förändring som generaliseras från samtalssituationen till situationer utanför terapirummet. När vi ska utvärdera